การสำรองข้อมูลองค์กร

การสำรองข้อมูลองค์กรหรือบริษัทนั้นเป็นส่วนที่สำคัญ แผนการกู้คืนความเสียหายและความต่อเนื่องทางธุรกิจ จำเป็นต้องมีอุปกรณ์สำรองข้อมูลที่เหมาะสำหรับองค์กร โดยแต่ละประเภทของการสำรองข้อมูลก็จะมีอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน มีคุณสมบัติและความสามารถที่แตกต่างกัน รายการอุปกรณ์สำรองข้อมูลที่ใช้กันทั่วไปมีดังนี้

สำรองข้อมูลบนดิสก์

  1. NAS (Network Attached Storage): เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย ช่วยให้เซิร์ฟเวอร์หลายเครื่องสามารถสำรองข้อมูลไปยังศูนย์กลางได้ อุปกรณ์ที่ใช้กันปัจจุบันก็อย่างเช่น Asustor, QNAP, Synology
  2. SAN (Storage Area Network): อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูงพร้อมดิสก์หลายตัวที่สามารถรองรับการสำรองข้อมูลระดับองค์กรขนาดใหญ่ อย่างเช่น Dell EMC PowerMax, Hewlett Packard Enterprise (HPE), IBM SAN
  3. DAS (Direct Attached Storage): จัดเก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์

สำรองข้อมูลแบบเทป

LTO (Linear Tape-Open): เทคโนโลยีการสำรองข้อมูลด้วยเทป ช่วยให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก

สำรองข้อมูลบนคลาวด์

  1. Public Cloud Backup: การใช้บริการสำรองข้อมูลบน Cloud อย่างเช่น AWS, Azure หรือ Google Cloud เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำรอง
  2. Private Cloud Backup: โฮสต์ภายในโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ซึ่งมักจะอยู่บน NAS หรือ SAN
  3. Hybrid Cloud Backup: การผสมผสานระหว่างอุปกรณ์สำรองข้อมูลภายในองค์กรและบนคลาวด์

สำรองข้อมูลแบบ Virtualized

Virtual Tape Libraries (VTL): จำลองฮาร์ดแวร์เทป เพื่อให้สามารถสำรองข้อมูลได้เสมือนว่ากำลังจัดเก็บไว้ในเทป แต่จริงแล้วเก็บข้อมูลอยู่ในพื้นที่จัดเก็บดิสก์แทน