การสำรองข้อมูลองค์กร

การสำรองข้อมูลองค์กรหรือบริษัทนั้นเป็นส่วนที่สำคัญ แผนการกู้คืนความเสียหายและความต่อเนื่องทางธุรกิจ จำเป็นต้องมีอุปกรณ์สำรองข้อมูลที่เหมาะสำหรับองค์กร โดยแต่ละประเภทของการสำรองข้อมูลก็จะมีอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน มีคุณสมบัติและความสามารถที่แตกต่างกัน รายการอุปกรณ์สำรองข้อมูลที่ใช้กันทั่วไปมีดังนี้ สำรองข้อมูลบนดิสก์ สำรองข้อมูลแบบเทป LTO (Linear Tape-Open): เทคโนโลยีการสำรองข้อมูลด้วยเทป ช่วยให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก สำรองข้อมูลบนคลาวด์ สำรองข้อมูลแบบ Virtualized Virtual Tape Libraries (VTL): จำลองฮาร์ดแวร์เทป เพื่อให้สามารถสำรองข้อมูลได้เสมือนว่ากำลังจัดเก็บไว้ในเทป แต่จริงแล้วเก็บข้อมูลอยู่ในพื้นที่จัดเก็บดิสก์แทน