เวลาที่คิดได้ดีที่สุด คือตอนไม่คิดอะไรเลย

ความคิดก็เหมือนน้ำ
ยิ่งคิดมากยิ่งขุ่น

"ผู้นำไม่ได้สร้างผู้ตาม พวกเขาสร้างผู้นำเพิ่ม"
- Ralph Nadar